O mnie

Monika Elżbieta Kwiecińska 

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie, a obecnie odbywam szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.  

Doświadczenie kliniczne zdobyłam na oddziale psychiatrycznym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Łodzi.

Odbyłam szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu choreoterapii (Międzynarodowy Instytut Neurokinezjoligii w Warszawie oraz całościowe roczne szkolenie Instytucie Ruchu w Essen), psychoterapii tańcem i ruchem (DMT w Warszawie), pracy z oddechem, (m.in Technika Aleksandra, medyczny Qigung), psychosomatyki i bioenergetyki (LOWEN).

Jestem absolwentką podyplomowych szkoleń dla na  Uniwersytecie SWPS  w Warszawie z zakresu mindfulness, pracy z emocjami i redukcji stresu. 

Współpracuję również jako trener i wykładowca z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie.

Doświadczenie w pracy psychoterapeuty, socjoterapeuty, choreoterapeuty zdobywałam i zdobywam m.in.: w NZOZ „Eskulap”Skierniewice, Centrum-Psyche w Skierniewicach, Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, ,Stowarzyszeniu LGD „Gniazdo ” w Łowiczu,  w stowarzyszeniu „Amazonka” w Skierniewicach.

 

Od wielu lat prowadzę warsztaty rozwojowe, motywacyjne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Prowadzę zajęcia z zakresu rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych, psychoedukacji, edukacji ekonomicznej oraz szeroko rozumianej profilaktyki.

Jestem autorem  wielu projektów, happeningów profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży.

 

Po studiach na Uniwersytecie Łódzkim (wydział ekonomiczno-społeczny- mgr.ekonomii) rozpoczęłam pracę jako nauczyciel. Jestem dyplomowanym nauczycielem  przedmiotów ekonomicznych.

Prowadzię m.in warsztaty z edukacji ekonomicznej, zarządzania budżetem domowym, inteligencji finansowej, kariery zawodowej, małej przedsiębiorczości.

Przez ponad 20 lat pełniłam rolę wychowawcy.

 Ponad 10 lat byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. W 2003 roku stworzyłam zespół taneczny „Adrenalina”, który działał 14 lat.

 

Jestem doświadczonym praktykiem i instruktorem jogi. 

Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla dorosłych dotyczące zdrowotnego aspektu ruchu, psychosomatyki i bioenergetyki ciała.

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej u licencjonowanych superwizorów PTP. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. W 2018 roku otrzymałam nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *