Choreoterapia

terapia tańcem i ruchem. To odnajdywanie harmonii poprzez ruch płynący z naszego wnętrza. To holistyczne podejście do człowieka, integracja ciała, umysłu i emocji. Ma moc uzdrawiania samych siebie i relacji z innymi ludźmi.

 

Amerykańskie Stowarzyszenie Terapii Tańcem (ADTA), definiuje: „terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka. Podstawowe elementy tańca – ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi. Terapia tańcem i ruchem zwana również psychoterapią tańcem i ruchem definiowana jest jako psychoterapeutyczne wykorzystanie ekspresyjnego ruchu oraz tańca, poprzez który człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej”.

 

Za prekursorkę tej metody uważa się Marian Chace – która w stanach Zjednoczonych założyła American Dance Therapy Association, choć niektórzy tę rolę przypisują Rudolfowi Labanowi. W Polsce metodę tą rozpowszechniła – Zofia Aleszko, która brała udział w polsko- amerykańskim programie dotyczącym wykorzystania różnych form aktywności ruchowej w terapii oraz opracowała autorski program choreoterapii dla potrzeb psychiatrii. Dla wielu autorytetem w swojej terapeutycznej pracy jest Anna Halprin.

„Moją biblią jest ciało, ponieważ ciało nie kłamie. Jeśli pozwolisz swemu ciału tańczyć, natychmiast odpadną od ciebie kłamstwa i dogmaty…. Taniec jest lekarstwem. Wierzę, że jeżeli wyrazisz duszę w ruchu, ona cię uzdrowi” Gabrielle Roth

ch1Żyjąc w pędzie współczesnego świata, odsuwając nasze prawdziwe potrzeby, dochodzimy do punktu w którym szukając siebie, dążymy do spokoju i harmonii.

Terapia tańcem daje nam możliwość doświadczyć integracji ciała, umysłu i ducha. Uczy świadomości ciała. Motywuje do prawdziwego wsłuchania się w siebie, w swoje potrzeby. Daje nam pierwotną ekspresję, która pozbawiona ocen i krytyki wyzwala w nas wewnętrzną moc.

„Ruch skrywa w sobie możliwość przenoszenia nas do domu, w którym mieszka dusza, w świat naszego wnętrza, świat dla którego nie mamy nazwy” (A.Halprin)

 

Zajęcia z choreoterapii mogą być prowadzone różnymi metodami, to co jednak łączy te zajęcia to tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, braku oceniania dla siebie i innych. Poczucie wolności i radości. Tu nie ma osób które nie potrafią tańczyć, bo każdy jest wyjątkowy w swoim spektrum ruchowym. Nie ma tu przymusu, jeśli twoją aktywnością ma być tylko oddech, to na tym możesz poprzestać.

„Każde ciało, stare czy młode, ma zdolność poruszania się, nawet jeżeli jesteśmy w stanie poruszać tylko małym palcem albo jedynie wyobrazić sobie, że wykonujemy ruch.” (A.Halprin)

 

Na zajęciach wykorzystuje się różne techniki taneczne choć nie jest to nauka kroków, figur, sekwencji. Pracuje się przy muzyce a czasem i bez, indywidualnie, w parach, w grupie. Czasem poddaje się refleksji przerobiony cieleśnie materiał. Wykorzystuje się rekwizyty, czasem rysuje.

ch2Dla kogo?
Zajęcia są dla osób chcących bardziej świadomie doświadczyć siebie poprzez ruch, jest to wspaniała metoda samorozwoju.
Tu każdy sam znajduje odpowiedzi na swoje pytania, wystarczy tylko „oderwać się od głowy”. Ciało ma swoją mądrość. Pozwalając ciału na spontaniczny taniec, wywodzący się z naszego wnętrza jesteśmy „tu i teraz”, poprzez swoją uważność na sygnałach które płyną z naszego ciała, otwierają się przed nami nowe możliwości i rozwiązania.

 

ch3Jeżeli zmienia się ruch, następują też zmiany na innym poziomie.
Większość osób, które uczestniczyły w zajęciach z terapii ruchem doświadczyły również przemiany w innych sferach swojego życia.
Choreoterapia bazuje na spontanicznym tańcu, ale poprzez skupienie na poszczególnych częściach ciała, wprawieniu ich w ruch, uwalniają się najpierw napięcia i sztywność naszego ciała a później emocje, których wcześniej sobie nie uświadamialiśmy. Często zmieniając sposób poruszania mamy dostęp do zupełnie innej energii. Czasami wręcz musimy pozwolić uwolnić się negatywnym emocją, pozwolić na ich doświadczenie, aby pojawiło się miejsce na radość. Ruch potrafi rozproszyć mrok.

Taniec daje możliwość wyrażania całego siebie, wszystkich naszych lęków, emocji. Uwalniamy je i stwarzamy miejsce na coś nowego. Choreoterapia umożliwia rozbudowanie swojego repertuaru ruchowego, zdobycie większej świadomości swojego ciała.

 

W spontanicznym ruchu, uczymy się też być z tym co jest. Tu i teraz.

ch4

Na zajęciach z terapii tańcem często wykorzystuje się pracę w parach lub w grupie. Zawiera się jednak swoisty kontrakt grupowy, który zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i bycie sobą mimo obecności innych osób. Porozumiewanie się w sposób niewerbalny powoduje, że nie ma tu fałszu i zakłamania. Budujemy wzajemne relacje w oparciu o nowe wartości. Ciało nie umie kłamać. Umiejętność dawania, brania, odzwierciedlenia, dostrojenia, przekłada się później na inne sfery życia. W pracy psychoterapeutycznej często mówi się o t.zw „mądrości grupy”, którą osobiście doświadczyłam i wiele jej zawdzięczam. Grupa wspiera, inspiruje, daje poczucie bezpieczeństwa, ale też odkrywa nasze lęki, słabości i przekonania, co nawet jeśli czasami jest trudne, daje nam sposobności do rozwoju.

Choreoterapia to niezwykła przygoda z tańcem i ruchem, to sposób odkrywania siebie. Droga do rozwoju i uzdrowienia.

ch5
To naturalny rytm, jak bicie TWOJEGO SERCA!