Doświadczenie

Monika Elżbieta Kwiecińska –pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

Prowadzi zajęcia z zakresu:

  • psychoedukacji i pomocy psychologicznej
  • rozwoju osobistego 
  • edukacji ekonomicznej,
  • szeroko rozumianej profilaktyki.

Jest autorką wielu projektów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (np: Moc-pasja endorfiny; Liderzy pozytywnych zmian, Bądź off-line, Obudź w sobie olbrzyma .). Prowadzi warsztaty rozwojowe i motywacyjne. Tworzy programy edukacyjne, które nastawione są na kształtowanie kompetencji miękkich, umiejętności tj. komunikacja, budowanie relacji, zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem… Szczególną wagę przykłada do kreatywnego myślenia. Rozbudza w młodzieży pasję do życia twórczo i zgodnie ze swoimi potencjałami. W pracy z młodzieżą wykorzystuje twórcze i ekspresyjne metody pracy ( drama, story-telling, choreoterapia).

Pracuje indywidualnie i grupowo. Systematycznie superwizując swoją pracę.

 

Odbyła szereg szkoleń z zakresu psychoterapii, coachingu, terapii ruchem, pracy z oddechem, a także medycyny chińskiej. Pasjonuje ją rozwój osobisty i holistyczne metody pracy.

 

Psychoterapię i Socjoterapię studiowała w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie z choreoterapii ukończyła w Międzynarodowym Instytucie Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów w Warszawie. Absolwentka Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen i  Uniwersytetu Łódzkiego (ekonomia). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów  i Trenerów.