Wykształcenie

 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie – socjoterapia, psychoedukacja, pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen – (roczne szkolenie – rozwój osobisty, terapia, trening odczuwania, symbolika ciała, archetypy, improwizacja ruchowa).
 • Tańce w kręgu „Dance your heart alive” – prowadzone przez Martinie Winnington
 • Szkolenie specjalistyczne z zastosowania psychoterapii tańcem i ruchem. Interwencje niewerbalne i obserwacja ruchu – Burdąg. (Obserwacja ruchu w połączeniu ze sferą emocji i myśli, ucieleśnienie i preferencje ruchowe, interwencje niewerbalne, somatyczne przeciwprzeniesienie, projektowanie ćwiczeń i doświadczeń integrujących różne sposoby pracy) – Aleksandra Sokołowska i Aleksandra Rayska (superwizorki, psychoterapeutki DMT)
 • Szkolenie choreoterapia Centrum Szkoleniowo – Wydawnicze Erteer w Warszawie (teoria ruchu Labana, praca z rytmem, metafora ruchowa, improwizacja, głos i rysunek w choreoterapii, odzwierciedlenie, dostrojenie, modelowanie, masaż relaksacyjny i otwierający)
 • Technika Alexandra – Ośrodek Rozwoju Osobistego Warszawa prowadząca Magdalena Kędzior, absolwentka The Constructive Teaching Centre w Londynie (1991), członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra, pierwsza i jedna w Polsce mające uprawnienia do nauki tej techniki
 • Medyczny QIGONG – Markusa Bongarta
 • Terapia tańcem i ruchem w rozwoju osobistym – Centrum Terapii tańcem i Ruchem Independence Z.Pędzich (Poszczególne poziomy istnienia: ciało, emocje, umysł i aspekt duchowy).
 • Technika GA-GA, taniec współczesny, kontakt improwizacje – Krakowski Teatr Tańca
 • Terapia tańcem i ruchem – ośrodek IBA Warszawa Wykorzystywanie rekwizytów, analiza ruchu, mózg w ciągłym ruchu, autyzm, ruch autentyczny, terapia tańcem i ruchem u osób z zaburzeniami odżywiania, o sztuce stawiania granic, elementy Bartenieff Fundamentals i struktury Marian Chale
 • 2004 – Choreoterapia – Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów w Warszawie, szkolenie prowadzone przez Z. Aleszko
 • Centrum Ruchu Olimpijka w Łodzi – fitness, taniec, choreografia
 • Polska Federacja Tańca w Otwocku –„Taniec jako forma aktywności ruchowej”
 • 5Rytmów – Avila Reches z Izraela
 • Studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną. Formy muzyczno – ruchowe w wychowaniu fizycznym i gimnastyce korekcyjnej – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Instruktor fitness I stopień nr71/VIII/95 aerobik, streching, choreografia, plastyka ruchu;
  Szkolenie Instruktorów Aerobiku II stopień 16/VIII/00/SA „ARtiM” WARSZAWA step aerobik, TBC, body-ball, joga dynamiczna, pilates
 • official Zumba® Instruktor
 • absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej studia dzienne
 • absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – klasa fortepianu i fletu