„Radość i zabawa – podstawą integracji i współdziałania zespołu” – warsztaty opierają się na różnych technikach ekspresji dopasowanych do wieku i możliwości uczestników

W atmosferze zabawy i otwartości, przy muzyce, czasem bez, kształtujemy bliskie relacje, odpowiedzialność, zaufanie, wsparcie.