Twórczy ruch i kreatywna myśl

Twórczy ruch i kreatywna myśl

Realizowane w oparciu o choreoterapię i techniki twórczej ekspresji.

Zajęcia prowadzone w formie improwizacji ruchowej i zabawy, które mają na celu rozwój wyobraźni, kreatywności, gdzie można zmaterializować własną ekspresję i inwencję twórczą.

tw1foto: zajęcia TRiKM

Zajęcia, mają na celu wydobycie twórczego potencjału uczestników, poprzez pracę z ciałem, słowem, rytmem, oddechem, dźwiękiem, rekwizytem i obrazem. To połączenie jest wyrazem przepływu ruchu, ekspresji tanecznej, scenicznej, muzycznej i plastycznej. Udział w zajęciach stwarza możliwość pielęgnowania swoich zainteresowań, rozwijania uzdolnień, a także uświadomienia sobie dotąd nie odkrytych predyspozycji.

tw2foto: zajęcia TRiKM

Cele programu:

 • twórczej ekspresji i wyobraźni,
 • dostarczenie radości, satysfakcji, wyzwolenie pozytywnych emocji,
 • uświadomienie sobie własnych przekonań, uczuć,
 • poznanie swoich emocji i umiejętność radzenia sobie z nimi,
 • obniżenie napięcia i umiejętność odprężenia i relaksacji,
 • wypracowanie różnorodnych sposobów radzenia sobie ze stresem i tremą,
 • rozwijanie pamięci, myślenia, wyobraźni,
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej,
 • poprawa integracji społecznej,
 • wzmacnianie wiary we własne siły,
 • rozwój koncentracji uwagi,
 • zdobywanie wiedzy o swoich autach i słabościach,
 • pogłębienie wiedzy o swoich potrzebach, marzeniach,
 • uaktywnienie współdziałania prawej i lewej półkuli mózgu,
 • prezentacja swoich możliwości i umiejętności poprzez udział w częściach artystycznych na forum szkoły.

tw3foto: zajęcia TRiKM

Metody pracy

 • improwizacje i zabawy ruchowe,
 • elementy fitness i ZUMBy,
 • tańce integracyjne,
 • rytmizacja,
 • improwizacje taneczne,
 • inscenizacja i opowieść ruchowa
 • drama i zabawy dramowe,
 • teatr ruchu,
 • elementy kinezjologii P. Dennisona,
 • automasaż i masaż intuicyjny.

tw4