Warsztaty międzypokoleniowe

„MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE – WSPÓLNA KREACJA”
dla seniorów i młodzieży

 sen1

Celem nadrzędnym zajęć, jest integracja społeczna, osobisty rozwój, poprawa komunikacji, empatia i otwartość na drugiego człowieka oraz profilaktyka prozdrowotna. Tematyka zajęć jest ukierunkowana na budowanie klimatu twórczej zabawy, budowania więzi, otwartości i empatii między uczestnikami projektu.

 sen2

Korzyści dla obu grup:

 • integracja społeczna,
 • zaspokajanie poczucia przynależności, poprzez świadome promowanie wspólnoty grupowej, 
 • osobisty rozwój,
 • poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • wzrost empatii i otwartości na drugiego człowieka,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wzrost prospołecznych kompetencji „miękkich”
 • rozwój potencjału twórczego i kreatywności,
 • zwiększenie pewności siebie, kreatywności i koncentracji,
 • odkrywanie i korzystanie ze swoich mocnych stron,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • profilaktyka prozdrowotna, poprawienie sprawności ruchowej,
 • podwyższenie nastroju i motywacji do aktywności, poprzez wspólne wykonywanie ćwiczeń.