Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia dla młodzieży o charakterze terapeutyczno – edukacyjnym oparte na metodach choreoterapii, socjoterapii i psychoedukacji przy wykorzystaniu różnych technik ekspresji ruchowej.

 

a) zajęcia grupowe

liczba osób w grupie max 10, tematyka, czas zajęć, liczba spotkań, dostosowana do potrzeb i wieku grupy.

 

b) zajęcia indywidualne

Zajęcia przewidziane są w ramach pomocy psychologiczno – edukacyjnej dla młodzieży wykazującej trudności w odnalezieniu się w środowisku szkolnym, w relacjach „ja – rodzic”, „ja-ja” oraz „ja-szkoła” „ja- rówieśnicy”.

 

c) zajęcia dla grup klasowych

Zajęcia wspomagające tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości w klasach, w których zauważalne są konflikty, alienacja, przemoc wśród rówieśników.