Zajęcia regeneracyjno – wzmacniające

Zajęcia grupowe lub indywidualne polegające na uważnym wykonywaniu ćwiczeń, odpowiednim doborze tempa i częstotliwości treningów, pracy z oddechem, rozszerzone o specyfikę treningu mentalnego i pracę z bioenergetyką człowieka.

Przyjmując za oczywistość, że jesteśmy istotą wielowymiarową i że człowieka należy postrzegać całościowo, na zajęciach wykorzystywane są techniki jednoczące pracę z ciałem – emocjami – myślami – oddechem i energetyką człowieka.

Zajęcia opierają się na technikach mindfulness.