Zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia indywidualne – są przeznaczone dla osób będących w okresie rekonwalescencji, dla osób z chorobami przewlekłymi, dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Mają na celu poprawienie bioenergetyki ciała, podniesienie ogólnej sprawności psychoruchowej, odnalezieniu harmonii w relacji ciało – umysł – emocje. (Kobiety po mastektomii, chorujący na stwardnienie rozsiane, uporczywe bóle pleców, osoby z dysfunkcją narządu ruchu). Na zajęciach oprócz tradycyjnych ćwiczeń rehabilitacyjnych wykorzystywane są techniki choreoterapeutyczne, trening mentalny, wizualizacja, pracę z obrazem wewnętrznym, masaż leczniczy i refleksoterapię.